Hotline: 098.986.2078
Báo giá chung cư

 BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2B LINH ĐÀM

CẬP NHẬT NGÀY 23/12/2016

Quý khách liên hệ để được tư vấn chọn căn tầng đẹp 
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG

 

TOP : Hotline  0989.862.078 || 0976.210.210

 

TOP : Hotline 0985.943.688 || 0984.825.759 || 0968.210.210

 

TOP  : Hotline 0965.28.96.96 || 0988.046.243 || 0988.039.385

 

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn!

 

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH2B 2 2 70,36 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 170 17,87 1.257,06
2 Linh Đàm HH2B 4 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 145 17,35 1.323,37
3 Linh Đàm HH2B 9 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 150 17,93 1.367,65
4 Linh Đàm HH2B 10 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 165 18,13 1.382,65
5 Linh Đàm HH2B 11 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 130 17,67 1.347,65
6 Linh Đàm HH2B 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 150 17,93 1.367,65
7 Linh Đàm HH2B 19 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 185 17,88 1.363,37
8 Linh Đàm HH2B 20 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 185 17,88 1.363,37
9 Linh Đàm HH2B 23 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 150 16,90 1.289,09
10 Linh Đàm HH2B 24 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 160 17,03 1.299,09
11 Linh Đàm HH2B 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 150 16,90 1.289,09
12 Linh Đàm HH2B 34 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 125 16,06 1.224,81
13 Linh Đàm HH2B 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% TT #VALUE! #VALUE!
14 Linh Đàm HH2B 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 180 16,27 1.240,53
15 Linh Đàm HH2B 39 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 160 16,00 1.220,53
16 Linh Đàm HH2B 40 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 145 15,81 1.205,53
17                        
18 Linh Đàm HH2B                    
19 Linh Đàm HH2B                    
20                        
21 Linh Đàm HH2B 15 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 190 18,40 1.205,56
22 Linh Đàm HH2B 39 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 80% 150 15,79 1.034,52
23                        
24 Linh Đàm HH2B 24 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 250 17,48 1.172,08
25 Linh Đàm HH2B 40 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 80% 140 15,59 1.045,04
26                        
27 Linh Đàm HH2B 4 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 240 18,60 1.418,37
28 Linh Đàm HH2B 12A 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 330 19,78 1.508,37
29 Linh Đàm HH2B 15 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 270 19,51 1.487,65
30 Linh Đàm HH2B 20 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 280 19,12 1.458,37
31 Linh Đàm HH2B 23 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 270 18,48 1.409,09
32 Linh Đàm HH2B 24 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 280 18,34 1..419,09
33 Linh Đàm HH2B 27 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% TT #VALUE! #VALUE!
34 Linh Đàm HH2B 29 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 315 18,55 1.414,81
35 Linh Đàm HH2B 30 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 300 18,09 1.399,81
36 Linh Đàm HH2B 34 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 270 17,96 1.369,81
37 Linh Đàm HH2B 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 270 17,96 1.369,81
38                        
39 Linh Đàm HH2B 11 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 80% 300 20,90 1.161,65
40 Linh Đàm HH2B 36 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 80% 270 18,36 1.020,47
42                        
43 Linh Đàm HH2B 40 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 80% TT #VALUE! #VALUE!
44                        
45 Linh Đàm HH2B 20 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 80% TT #VALUE! #VALUE!
46 Linh Đàm HH2B 27 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 80% 285 19,63 1.091,06
48                        
49 Linh Đàm HH2B 3 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% TT #VALUE! #VALUE!
50 Linh Đàm HH2B 8 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 420 21,87 1.637,65
51 Linh Đàm HH2B 16 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 450 21,87 1.667,65
52 Linh Đàm HH2B 18 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 470 21,61 1.648,37
53 Linh Đàm HH2B 29 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 410 19,80 1.509,81
54 Linh Đàm HH2B 31 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 390 19,53 1.489,81
55 Linh Đàm HH2B 32 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 420 19,93 1.519,81
56 Linh Đàm HH2B 34 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% TT #VALUE! #VALUE!
57 Linh Đàm HH2B 35 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 350 19,01 1.449,81
58 Linh Đàm HH2B 36 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 80% 380 18,89 1.440,53
59                        
60 Linh Đàm HH2B 8 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% 285 19,83 1.324,12
61 Linh Đàm HH2B 25 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 80% 305 19,05 1.277,08
62                        
63 Linh Đàm HH2B 28 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 80% 275 18,70 1.225,04
64 Linh Đàm HH2B 30 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 275 18,20 1.192,28
65                        
66 Linh Đàm HH2B 4 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 80% 270 19,1 1.252,80
67 Linh Đàm HH2B 31 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 280 18,27 1.197,28
68                        
69 Linh Đàm HH2B 3 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 250 19,00 1.337,06
70 Linh Đàm HH2B 14 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15.965 80% TT #VALUE! #VALUE!
71 Linh Đàm HH2B 17 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% TT #VALUE! #VALUE!
72 Linh Đàm HH2B 21 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 310 19,00 1.449,09
73 Linh Đàm HH2B 26 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 350 19,52 1.489,09
74 Linh Đàm HH2B 27 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 300 18,87 1.439,09
75 Linh Đàm HH2B 34 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 260 17,83 1.359,81
76 Linh Đàm HH2B 35 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 275 18,03 1.374,81
77 Linh Đàm HH2B 39 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 80% 220 16,79 1.280,53
78                        
79 Linh Đàm HH2B 30 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 80% 270 18,50 1.048,26
81                        
82 Linh Đàm HH2B 21 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 80% 280 19,43 1.086,06
83 Linh Đàm HH2B 32 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 80% 270 18,14 1.048,26
84                        
85 Linh Đàm HH2B 6 22+24 143,31 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% TT #VALUE! #VALUE!
86                        
87 Linh Đàm HH2B Pent 2 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 80% 280 20,00 846,80
88 Linh Đàm HH2B Pent 4 45,68 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 195 17,27 788,84
89 Linh Đàm HH2B Pent 6 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 195 17,37 775,32
90 Linh Đàm HH2B Pent 14 37,21 Tây Bắc Tây Nam 13 80% 295 20,93 778,73
91 Linh Đàm HH2B Pent 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13 80% 160 16,52 751,24
92 Linh Đàm HH2B Pent 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 160 16,52 751,24
93 Linh Đàm HH2B Pent 20 37,21 Tây Bắc Đông Bắc 13 80% 295 20,93 778,73
94 Linh Đàm HH2B Pent 22 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13 80% TT #VALUE! #VALUE!
95 Linh Đàm HH2B Pent 24 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 80% TT #VALUE! #VALUE!
96 Linh Đàm HH2B Pent 26 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 80% 305 19,83 885,32
97 Linh Đàm HH2B Pent 28 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 80% 305 19,83 885,32
98 Linh Đàm HH2B Pent 30 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 80% TT #VALUE! #VALUE!
99 Linh Đàm HH2B Pent 32 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 80% TT #VALUE! #VALUE!
100 Linh Đàm HH2B Pent 40 37,21 Đông Nam Tây Nam 13 80% 210 18,64 693,73
101                        
102 Linh Đàm HH2B kiot 20 31,36 Đông Bắc Đông Bắc 28 80% TT #VALUE! #VALUE!
103 Linh Đàm HH2B kiot 6 39,12 Tây Bắc Tây Bắc 30 80% 3 106,69 4.173,60

chung cu hh linh dam, chung cư linh đàm, hh linh dam, hh2 linh dam, chung cu hh2 linh dam, chung cu hh linh dam, chung cư linh đàm, hh linh dam, hh2 linh dam, chung cu hh2 linh damCHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn 
!

Tin liên quan
Báo giá chung cư HH2C Ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1A ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1B ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1C ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH3ABC ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH4ABC ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư VP6 ngày 23/12/2016
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VAN KIM LŨ NGÀY 13/05/2016