Hotline: 098.986.2078
Báo giá chung cư

 

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4ABC LINH ĐÀM

CẬP NHẬT NGÀY 23/12/2016

Quý khách liên hệ để được tư vấn chọn căn tầng đẹp 
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG


TOP : Hotline  0989.862.078 || 0976.210.210
 

TOP : Hotline 0985.943.688 || 0984.825.759 || 0968.210.210


TOP  : Hotline 0965.28.96.96 || 0988.046.243 || 0988.039.385


CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn!

 

                         BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4B LINH ĐÀM

TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 HH4A 22 2 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 220 18,85 1.437,65
2 HH4A 35 2 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 100 15,73 1.199,81
3                      
4 HH4A 32 4 67,04 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 250 17,73 1.188,56
5                      
6 HH4A 10 10 67,04 Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
7                      
8 HH4A 7 12 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 190 18,46 1.407,65
9 HH4A 22 12 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 HH4A 26 12 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% 225 17,89 1.364,09
11 HH4A 28 12 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% 245 18,15 1.384,09
12 HH4A 35 12 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 150 16,39 1.249,81
13                      
14 HH4A pent 16 45,88 Đông Bắc Tây Bắc 14 100% --- #VALUE! 850 triệu
15                      
16 HH4A 4 18 45,88 Đông Bắc Đông Nam 15 100% 165 18,60 853,20
17 HH4A 19 18 45,88 Đông Bắc Đông Nam 15 100% 165 18,60 853,20
18                      
19 HH4A 11 22 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 230 18,98 1.447,65
20                      
21 HH4A 4 26 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15 100% TT #VALUE! TT
22                      
23 HH4A 4 28 65,52 Đông Nam Tây Bắc 15 100%     1.480,00
24                      
25 HH4A pent 30 45,68 Đông Nam Tây Bắc 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
26 HH4A pent 32 42,33 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
27                      
28 HH4A 10 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 270 19,51 1.487,65
29 HH4A 14 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
30 HH4A 20 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,450 100% 220 18,33 1.398,37
31 HH4A 21 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
32 HH4A 26 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
33                      
34 HH4A 26 40 61,09 Tây Nam Tây Bắc 14,5 100% TT #VALUE! TT
35 HH4A pent 40 43,28 Tây Nam Tây Bắc 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
36                      
37 HH4A 4 42 47 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 190 19,04 895,00
38                      
39 HH4A 3 46 52,96 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 200 18,78 994,40
40                      
41 HH4A Kiot 40 38,8 Đông Nam   28 100% 1250 60,22 2.336,40
42 HH4A Kiot 12 30,94 Tây Bắc   28 100% TT #VALUE! 2.800,00

 

                                BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4B LINH ĐÀM

 

STT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 HH4B 22 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 100% 220 17,82 1.359,09
2                      
3 HH4B 26 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 100% 215 17,71 1.187,08
4                      
5 HH4B 5 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 100% 215 18,78 1.230,56
6                      
7 HH4B pent 10 45,68 Tây Nam Đông Bắc 14 100%     1150 triệu có đồ
8                      
9 HH4B 5 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% 220 18,85 1.437,65
10 HH4B 30 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
11                      
12 HH4B 12 14 62,53 Tây Bắc Tây Nam 15,5 100%     1.350 triệu có nội thất
13                      
14 HH4B 21 16 44,95 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
15                      
16 HH4B 21 18 44,95 Tây Bắc Tây Nam 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
17                      
18 HH4B 21 20 62,53 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 100% 230 18,18 1.136,69
19                      
20 HH4B 28 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 100% 210 17,92 1.260,83
21 HH4B Pent 22 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100%     1.15 tỷ có đồ
22                      
23 HH4B 3 24 57,83 Đông Bắc Tây Nam 15 100% 185 18,20 1.052,45
24 HH4B 31 24 57,83 Đông Bắc Tây Nam 14,5 100% 180 17,61 1.018,54
25                      
26 HH4B 10 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 260 19,66 1.383,30
27 HH4B 34 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,45 100% 210 17,43 1.226,70
28 HH4B Pent 32 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100% 300 21,51 910,40
29                      
30 HH4B 24 38 45 Đông Nam Tây Nam 14,5 100% - #VALUE! TT
31                      
32 HH4B 5 18 45 Đông Nam Tây Nam 15,5 100% - #VALUE! 3.5 triệu/tháng
33 HH4B 15 36 45 Đông Nam Đông Bắc 15,5 100% - #VALUE! 3.5 triệu/tháng

                                BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4C LINH ĐÀM

TT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 HH4C 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% TT #VALUE! 1.5 tỷ có đồ
2                      
3 HH4C 27 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 100% 200 17,48 1.172,08
4                      
5 HH4C 14 14 62,53 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 100% 175 18,30 1.144,22
6                      
7 HH4C 27 16 45,55 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 100% 175 18,34 835,48
8 HH4C 36 16 45,55 Tây Bắc Đông Bắc 14 100% TT #VALUE! 850 triệu có nội thất
9                      
10 HH4C 29 18 45,55 Tây Bắc Tây Nam 14,5 100%   #VALUE! 870 tr sửa nhà có đồ
11                      
12 HH4C 7 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 250 19,24 1.467,65
13 HH4C 23 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 100% 250 18,21 1.389,09
14 HH4C 31 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100% 270 17,96 1.369,81
15                      
16 HH4C 7 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
17 HH4C 28 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 100% 225 17,89 1.364,09
18 HH4C 33 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 100%     1,5 tỷ có nội thất
19                      
20 HH4C 9 34 62,53 Đông Nam Đông Bắc 15,5 100% 220 19,02 1.189,22
21 HH4C 26 34 62,53 Đông Nam Đông Bắc 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
22 HH4C Pent 34 44,29 Đông Nam Đông Bắc 14 100% 410 23,26 1.030,06
23                      
24 HH4C 4 46 53 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 205 18,87 1.000,00

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn
!

Tin liên quan
Báo giá chung cư VP6 ngày 23/12/2016
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VAN KIM LŨ NGÀY 13/05/2016