Hotline: 098.986.2078
Báo giá chung cư

BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VAN KIM LŨ NGÀY 13/05/2016

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ

CẬP NHẬT NGÀY 13/05/2016

Quý khách liên hệ để được tư vấn trọn căn tầng đẹp 
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG


TOP : Hotline 0985.943.688 || 0989.862.078

 

 

STT Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 CT12A 30 2 73,6 Tây Nam tây bắc 14 100%     1.359 triệu
3 CT12B 3 4 55,9 Đông Nam Đông Nam 14 100%     1.2 tỷ bao tên full nội thất
4 CT12B 14 4 53,5 Đông Nam Đông Nam 14,5 100%     1.25 tỷ có nội thất
5 CT12B 40 4 53,5 Đông Nam Đông Nam 11 100% TT   1.2 tỷ có đồ
6                      
7 CT12C 2 6 56,2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100%     1,150 tỷ có đồ
8 CT12C 4 6 56,2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100%     1060trđ
9 CT12C 22 6 56,2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,875 100%     1,2 tỷ bao sổ
10                      
11 CT12A 3 8 54,3 Tây Bắc Tây Nam 14,5 100%     1070 trđ
12 CT12 43 8 54,3 Tây Bắc Tây Nam 11 100%     930 triệu bao tên
13                      
14 CT12B 30 10 65,1 Tây Bắc Đông Nam 12,5 100%     1.350 triệu có đồ
15 CT12C 33 10 65,1 Tây Bắc Đông Nam 12 100%     1.280 triệu
16                      
17 CT12 17 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 100%     850
18 CT12 19 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 220 18,89 850
19 CT12B 28 12 45 Tây Bắc Đông Nam 13 100%     905 triệu
20 CT12B 30 12 45 Tây Bắc Đông Nam 13 100%     900 triệu full đồ
21 CT12B 34 12 45 Tây Bắc Đông Nam 13 100%     950triệu full đồ
22 CT12C 37 12 45 Tây Bắc Đông Nam 11 100% ---   850 triệu bao tên có đồ
23 CT12B 39 12 45 Tây Bắc Đông Nam 11 100% ---   850 triệu bao tên
24 CT12B 42 12 45 Tây Bắc Đông Nam 11 100% ---   920 triệu bao tên full đồ
25                      
26 CT12A 10 14 65,1 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% ----   1.250 triệu bao sổ
27 CT12B 20 14 65,1 Tây Bắc Đông Nam 12,5 100% ----   TT
28 CT12B 22 14 65,1 Tây Bắc Đông Nam 12,5 100% ----   1.250 triệu có đồ
29 CT12 34 14 65,1 Tây Bắc Đông Nam 12 100% ----   TT
30 CT12C 41 14 65,1 Tây Bắc Đông Nam 11 100% --   1.280 triệu
31                      
32 CT12B 29 16 54,3 Tây Bắc Đông Bắc 12,5 100%     1,1 tỷ, có sổ
33 CT12C 32 16 54,3 Tây Bắc Đông Bắc 12 100% TT    
34 CT12 pent 16 60 Tây Bắc Đông Bắc 10 100%     1,2 tỷ full đồ
35                      
36 CT12C 5 18 56,2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14 100%     1,15 tỷ
37 CT12 6 18 56,2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14 100%     1,12 tỷ bao tên sổ
38                      
39 CT12B 14 20 53,5 Đông Nam Đông Nam 11 100% TT   1.185 tỷ
40                      
41 CT12C 12A 22 73,6 Đông Bắc Tây Bắc 14 100% 320 18,35 1.350,4
42 CT12C 24 22 73,6 Đông Bắc Tây Bắc 13 100%     1.6 tỷ có đồ
43 CT12C 26 22 73,6 Đông Bắc Tây Bắc 13 100%     1.575 triệu full nội thất
44 CT12B 29 22 73,6 Đông Bắc Tây Bắc 13 100%     1.5 tỷ full nội thất
45 CT12B 34 22 73,6 Đông Bắc Tây Bắc 12 100%     1.420 triệu có đồ bao sổ
46 CT12B 39 22 73,6 Đông Bắc Tây Bắc 11 100%     1.4 tỷ
47 CT12B 41 22 73,6 Đông Bắc Tây Bắc 11 100%     1,39 tỷ full đồ
48 CT12C 44 22 73,6 Đông Bắc Tây Bắc 11 100%     1,35 tỷ
49                      
50 CT12B 22 24 60,4 Đông Bắc Tây Nam 13 100%     1,3 tỷ full nội thất
51 CT12B 36 24 60,4 Đông Bắc Tây Nam 11 100%     1,3 tỷ
52 CT12A 37 24 60,4 Đông Bắc Tây Nam 11 100%     1.050 triệu bao tên
53                      
54 CT12A 21 26 73,6 Đông Bắc Đông Nam 13 100%     1.390 triệu bao tên
55 CT12A 41 26 73,6 Đông Bắc Đông Nam 11 100%     1.350 triệu
56 CT12A 43 26 73,6 Đông Bắc Đông Nam 11 100%     TT
57                      
58 CT12 16 28 53,5 Đông Nam Đông Nam 14,5 100%     1.2 tỷ
59                      
60 CT12A 19 30 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 100%     1.2 tỷ có đồ, có sổ
61 CT12B 33 30 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 100%     1.2 tỷ có đồ
62 CT12A 33 30 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 100% TT #VALUE! #VALUE!
63 CT12C 34 30 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100%     1,2 tỷ có đồ
64                      
65 CT12B 6 32 54,3 Đông Nam Đông Bắc 14,5 100%     1,15 tỷ bao tên sổ
66 CT12C 23 32 54,3 Đông Nam Đông Bắc 13 100%     1,1 tỷ full đồ
67 CT12C 28 32 54,3 Đông Nam Đông Bắc 12,5 100%     1,1 tỷ
68 CT12C 41 32 54,3 Đông Nam Đông Bắc 11 100%     980 tr ko bao tên sổ.
69                      
70 CT12B 15 34 65,1 Đông Nam Tây Bắc 11 100%     1.250 triệu
71 CT12C 40 34 65,1 Đông Nam Tây Bắc 11 100%     1.2 tỷ
72                      
73 CT12A 10 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100%     900 triệu
74 CT12C 12 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100%     960 triệu bao tên đủ đồ
75 CT12C 19 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 100%     940 triệu bao tên
76                      
77 CT12B 7 38 65,1 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100%     1.330 triệu bao tên
78 CT12B 14 38 65,1 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100%     TT
79 CT12B 33 38 65,1 Đông Nam Tây Bắc 12 100%     1.220 triệu bao tên, full nội thất
80                      
81 CT12A 4 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 14,5 100%     1.2 tỷ nội thất đẹp
82 CT12C 10 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 14,5 100%     1.150 triệu
83 CT12B 10 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 14,5 100%     TT
84 CT12C 11 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 14,5 100%     1.3 tỷ
85 CT12B 29 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 12 100%     1.1 tỷ có đồ
86 CT12C 30 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 12 100%     1130 triệu
87 CT12B 31 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 12 100%     1.250 triệu full đồ
88 CT12B 32 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 12 100%     1.150 triệu full đồ
89 CT12B 33 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 12 100%     1.1 tỷ
90 CT12C 35 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 12 100%     1.050 triệu
91                      
92 CT12C 3 42 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100%     1.2 tỷ
93 CT12A 14 42 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100%     1.215 tỷ bao tên
94 CT12 12A 42 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100%     1.260 tỷ bao tên
95 CT12B 28 42 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,875 100%     1.32 tỷ bao tên
96 CT12B 40 42 56,2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100%     1,1 tỷ bao tên có đồ
97                      
98 CT12A 8 44 53,5 Tây Bắc Tây Bắc 14,5 100%     1,320 tỷ
99 CT12 17 44 53,5 Tây Bắc Tây Bắc 14 100%     1190 bao tên sổ
100 CT12B 21 44 53,5 Tây Bắc Tây Bắc 13 100%     1.220 triệu bao tên full nội thất đẹp
101 CT12C 31 44 53,5 Tây Bắc Tây Bắc 12 100%     1.180 triệu bao tên đầy đủ nội thất
102                      
103 CT12 12A 46 73,6 Tây Nam Đông Nam 14,5 100%     1468 triệu có đồ
104 CT12B 36 46 73,6 Tây Nam Đông Nam 11 100%     1.500 triệu có đồ
105                      
106 CT12A 27 48 60,4 Tây Nam Đông Bắc 12,5 100%     1,2 tỷ bao tên.
107 CT12A 32 48 60,4 Tây Nam Đông Bắc 12 100%     1.150 triệu bao tên
108 CT12C 35 48 60,4 Tây Nam Đông Bắc 12 100%     1,17 tỷ bao tên full đồ
109                      
110 CT12B 17 18+20 109,7 Đông Nam Tây Bắc 14 100% 500 18,56 2.035,8
111                      
112 CT12C kiot 12 53,7 Tây Nam --- 30 100% 2.500,00   4.111
113 CT12A kiot 40 41,4 Đông bắc --- 28 100% 680,00   1.839,2
114 CT12A kiot 42 33 Đông bắc --- 28 100% 1.520,00   2.444
115                      
116 CT12B 10 40 54,3 Đông Nam Tây Nam 14,5 100%     4,5 triệu/tháng
117 KVKL -- -- 65 -- -- -- 100%     5.9 tỷ bao tên
118                      
119 Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/BTên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
120 CT11 37 2 59,85 Tây Nam Tây Bắc 11 100%     1,2 tỷ
121                      
122 CT11 19 6 68,34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 100%     1,370 tỷ
123 CT11 32 6 68,34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,39 100%     1,25 tỷ có đồ
124 CT11 40 6 68,34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 100%     1.250 triệu
125                      
126 CT11 20 8 62,95 Đông Nam Tây Bắc 14 100%     1.4 tỷ có đồ
127 CT11 27 8 62,95 Đông Nam Tây Bắc 13 100%     1.3 tỷ, bao tên sổ, full đồ.
128 CT11 30 8 62,95 Đông Nam Tây Bắc 12,5 100%     1.2 tỷ bao tên sổ
129                      
130 CT11 39 10 45,05 Đông Nam Tây Bắc 11 100%     850 triệu, bao tên sổ
131 CT11 38 10 45,05 Đông Nam Tây Bắc 11 100%     820 triệu, bao tên sổ
132                      
133 CT11 8 12 77,16 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100%     1,7 tỷ có đồ
134 CT11 29 12 77,16 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100%     1.4 tỷ có đồ
135                      
136 CT11 28 14 45,05 Đông Nam Tây Bắc 13 100%     840trieu
137 CT11 36 14 45,05 Đông Nam Tây Bắc 11 100%     890 triệu có đồ, có sổ
138 CT11 37 14 45,05 Đông Nam Tây Bắc 11 100% 375 19,32 870,55
139 CT11 38 14 45,05 Đông Nam Tây Bắc 11 100% -- -- 850 triệu
140                      
141 CT11 10 16 62,95 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
142 CT11 25 16 62,95 Đông Nam Tây Bắc 14 100%     1.3 tỷ có đồ
143 CT11 39 16 62,95 Đông Nam Tây Bắc 11 100%     1.150 triệu
144                      
145 CT11 23 18 68,34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,39 100%     1.4 tỷ bao tên
146 CT11 30 18 68,34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 100%     1,4 tỷ có đồ
147 CT11 33 18 68,34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12,36 100%     1.280 triệu có đồ
148 CT11 37 18 68,34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 100% 770 22,60 1.544,2922
149 CT11 38 18 68,34 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11,33 100% 530 19,09 1.304,2922
150                      
151 CT11 19 20 59,85 Đông Bắc Đông Nam 14 100% 390 20,52 1.227,9
152 CT11 22 20 59,85 Đông Bắc Đông Nam 14 100% -- #VALUE! 1250 triệu có đồ
153                      
154 CT11 11 22 59,85 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 100%     1.250 triệu bao tên sổ
155 CT11 9 22 59,85 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
156 CT11 23 22 59,85 Đông Bắc Tây Bắc 13 100%     1.250 triệu bao tên sổ
157 CT11 37 22 59,85 Đông Bắc Tây Bắc 11 100%     1.150 triệu có đồ
158                      
159 CT11 5 24 68,34 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100%     21 triệu/m2
160 CT11 25 24 68,34 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,39 100%     1,45 tỷ
161 CT11 36 24 68,34 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11,33 100% 480 18,35 1.254,2922
162                      
163 CT11 8 26 62,95 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100%     1.220 triệu bao tên
164 CT11 35 26 62,95 Tây Bắc Đông Nam 11 100%     1,2 tỷ bao tên sổ
165 CT11 37 26 62,95 Tây Bắc Đông Nam 11 100%     1,250 triệu
166                      
167 CT11 34 28 45,05 Tây Bắc Đông Nam 12 100%     850tr ko bao tên
168                      
169 CT11 36 30 77,16 Tây Bắc Đông Nam 11 100%     1,6 tỷ full nội thất
170 CT11 Pent 30 45 Tây Bắc Đông Nam 10 100% 400 18,89 850
171                      
172 CT11 25 32 45,05 Tây Bắc Đông Nam 13 100%     900 triệu bao tên
173                      
174 CT11 8 34 62,95 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 500 22,44 1.412,775
175                      
176 CT11 23 36 68,34 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,39 100%     1,450 triệu
177 CT11 26 36 68,34 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,39 100%     1,450 triệu, có sổ
178 CT11 30 36 68,34 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12,875 100%     1.5 tỷ có đồ có sổ
179                      
181 CT11 kiot 11 45,88 --- Đông Bắc 30 100% 3 95,39 4.376,4
182 CT11 kiot 12 56,8 --- Đông Bắc 30 100% 1.5 56,41 3.204
183 CT11 kiot 20 37 --- Tây Nam 30 100% 1 57,03 2.11

 

Tin liên quan