Hotline: 098.986.2078
Báo giá chung cư

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH3ABC LINH ĐÀM

CẬP NHẬT NGÀY 23/12/2016

Quý khách liên hệ để được tư vấn chọn căn tầng đẹp 
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG

TOP : Hotline  0989.862.078 || 0976.210.210

 

TOP : Hotline 0985.943.688 || 0984.825.759 || 0968.210.210

 

TOP  : Hotline 0965.28.96.96 || 0988.046.243 || 0988.039.385


CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn!

 

                        BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH3A LINH ĐÀM

 

TT Khu
 đô thị
Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH3A 15 2 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 250 19,24 1.467,65
2 Linh Đàm HH3A 20 2 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 100% 300 19,38 1.478,37
3 Linh Đàm HH3A 40 2 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 100% 180 16,27 1.240,53
4 Linh Đàm HH3A pent 2 46,88 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,39 100% 265 19,04 892,72
5                        
6 Linh Đàm HH3A 24 6 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% TT #VALUE! 1.250,00
7                        
8 Linh Đàm HH3A 28 8 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 217 17,81 1.167,04
9                        
10 Linh Đàm HH3A 12 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Linh Đàm HH3A 15 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 230 18,98 1.447,65
12 Linh Đàm HH3A 37 12 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 100% 220 16,79 1.280,53
13                        
14 Linh Đàm HH3A 31 20 63,01 Tây Nam Tây Bắc 14 80% 250 17,97 1.132,14
15                        
16 Linh Đàm HH3A 8 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 220 18,56 1.335,38
17 Linh Đàm HH3A 36 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
18                        
19 Linh Đàm HH3A 18 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
20 Linh Đàm HH3A 33 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 180 16,56 1.164,48
21                        
22 Linh Đàm HH3A 36 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% 185 16,07 1.156,46
23                        
24 Linh Đàm HH3A 34 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 195 16,79 1.381,05
25 Linh Đàm HH3A 37 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% 190 16,22 1.333,69
26 Linh Đàm HH3A 38 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% 200 16,34 1.343,69
27                        
28 Linh Đàm HH3A 20 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
29 Linh Đàm HH3A pent 38 44,95 Đông Bắc Đông Nam 13 100% TT #VALUE! 750 triệu

                              BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH3B LINH ĐÀM

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH3B 40 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 100% -- #VALUE! 1.2 tỷ
2                        
3 Linh Đàm HH3B 9 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 320 20,16 1.537,65
4 Linh Đàm HH3B 12 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
5                        
6 Linh Đàm HH3B 3 14 56,4 Đông Bắc Đông Nam 15 100%     1050 triệu bao tên
7                        
8 Linh Đàm HH3B 40 20 63,01 Tây Bắc Tây Nam 13,5 100% 170 16,20 1.020,64
9                        
10 Linh Đàm HH3B 6 22 70,36 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% 200 18,81 1.323,30
11 Linh Đàm HH3B 9 22 70,36 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% 280 19,94 1.403,30
12                        
13 Linh Đàm HH3B 11 32 70,36 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% 280 19,94 1.403,30
14 Linh Đàm HH3B 16 32 70,36 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% 210 18,95 1.333,30
15 Linh Đàm HH3B 40 32 70,36 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 100% 180 16,46 1.158,36
16                        
17 Linh Đàm HH3B 27 34 63,01 Đông Nam Tây Nam 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
18                   .    
19 Linh Đàm HH3B 37 36 44,95 Đông Nam Tây Nam 13,5 100%     980 triệu có đồ
20                        
21 Linh Đàm HH3B kiot 36 44   Góc Đông Bắc 30,3 100% TT #VALUE! #VALUE!
22 Linh Đàm HH3B kiot 38 31,36   Đông Bắc 30 100% 1800 87,40 2.740,80

                             BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH3C LINH ĐÀM

TT Khu
 đô thị
Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH3C 10 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 400 21,21 1.617,65
2 Linh Đàm HH3C 15 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 300 19,90 1.517,65
3 Linh Đàm HH3C 23 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 100% 290 18,74 1.429,09
4                        
5 Linh Đàm HH3C pent 6 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 100% 320 20,17 900,32
6                        
7 Linh Đàm HH3C 3 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 100% TT -- TT
8 Linh Đàm HH3C 28 10 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 100% -- -- 1350 triệu
9                        
10 Linh Đàm HH3C 14 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 370 20,82 1.587,65
11 Linh Đàm HH3C 35 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 Linh Đàm HH3C pent 12 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 100% 420 23,31 986,80
13                        
14 Linh Đàm HH3C 34 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 100% 235 17,28 1.421,05
15 Linh Đàm HH3C 40 22 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 100% 130 15,49 1.273,69
16                        
17 Linh Đàm HH3C 22 24 71,96 Tây Nam Đông Bắc 14,5 100% 220 17,56 1.263,42
18 Linh Đàm HH3C Pent 24 50,59 Tây Nam Đông Bắc 13 100% 185 16,66 842,67
19 Linh Đàm HH3C 12A 28 70,32 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 130 16,83 1.184,45
20 Linh Đàm HH3C 14 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
21 Linh Đàm HH3C 19 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 100% 150 17,27 1.420,76
22 Linh Đàm HH3C 40 32 82,25 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 100% 145 15,67 1.288,69
23 Linh Đàm HH3C Pent 32 46,88 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 100% 270 19,15 897,72
24                        
25 Linh Đàm HH3C 37 36 44,95 Đông Nam Tây Nam 13,5 100% TT #VALUE! 890 triệu bao tên
26                        
27 Linh Đàm HH3C Pent 40 44,63 Đông Nam Đông Bắc 13 100%     780 triệu bao tên
28                        
29 Linh Đàm HH3C Kiot 72 55,75 Tây Bắc --- 28 100% 1520 55,26 3.081,00
30 Linh Đàm HH3C Kiot 80 62,13 Tây Nam --- 28 100% 1.55 52,95 3.289,64
31 Linh Đàm HH3C Kiot 64 39,83 Đông Bắc đập thông căn 212 28 100% 44 triệu/tháng #VALUE! #VALUE!

 

Tin liên quan
Báo giá chung cư HH4ABC ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư VP6 ngày 23/12/2016
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VAN KIM LŨ NGÀY 13/05/2016