Hotline: 098.986.2078
Báo giá chung cư

 BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2C LINH ĐÀM

CẬP NHẬT NGÀY 23/12/2016

Quý khách liên hệ để được tư vấn trọn căn tầng đẹp 
CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG

 

TOP : Hotline  0989.862.078 || 0976.210.210

 

TOP : Hotline 0985.943.688 || 0984.825.759 || 0968.210.210

 

TOP  : Hotline 0965.28.96.96 || 0988.046.243 || 0988.039.385

 

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210
NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn!

 

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH2C 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 235 19,05 1.452,65
2 Linh Đàm HH2C 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 190 18,46 1.407,65
3 Linh Đàm HH2C 11 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 225 18,92 1.442,65
4 Linh Đàm HH2C 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 190 18,46 1.407,65
5 Linh Đàm HH2C 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 215 18,78 1.432,65
6 Linh Đàm HH2C 18 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 220 18,33 1.398,37
7 Linh Đàm HH2C 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 220 16,79 1.280,53
8 Linh Đàm HH2C pent 2 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 80% 280 20,00 846,80
9                        
10 Linh Đàm HH2C 17 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 250 18,73 1.255,60
11 Linh Đàm HH2C 27 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 230 17,93 1.202,08
12                        
13 Linh Đàm HH2C Pent 6 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 180 17,03 760,32
14                        
15 Linh Đàm HH2C 31 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 210 17,21 1.127,28
16 Linh Đàm HH2C 34 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 215 17,28 1.132,28
17 Linh Đàm HH2C 35 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 215 17,28 1.132,28
18                        
19 Linh Đàm HH2C Pent 10 45,68 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 180 16,94 773,84
20                        
21 Linh Đàm HH2C 4 12 75,24 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 145 16,93 1.273,60
22 Linh Đàm HH2C 5 12 75,24 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 180 17,89 1.346,22
23 Linh Đàm HH2C 6 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 170 18,19 1.387,65
24 Linh Đàm HH2C 8 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 200 18,59 1.417,65
25 Linh Đàm HH2C 11 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 200 18,59 1.417,65
26 Linh Đàm HH2C 14 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 160 18,06 1.377,65
27 Linh Đàm HH2C 26 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 250 16,90 1.389,09
28 Linh Đàm HH2C 31 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 200 17,04 1.299,81
                        1.180,53
30 Linh Đàm HH2C 40 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 120 15,48 1.180,53
31 Linh Đàm HH2C pent 12 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 80% 245 19,18 811,80
32                        
33 Linh Đàm HH2C 14 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 80% 210 19,28 1.071,65
34 Linh Đàm HH2C 27 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 80% 245 18,91 1.051,06
35                        
36 Linh Đàm HH2C 14 18 45,48 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 80% 180 19,46 884,94
37                        
38 Linh Đàm HH2C 3 22 75,24 Đông Bắc Tây Nam 15 80% 270 18,59 1.398,60
39                        
40 Linh Đàm HH2C 12 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 320 20,16 1.537,65
41 Linh Đàm HH2C 15 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 330 20,29 1.547,65
42                        
43 Linh Đàm HH2C 25 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% TT #VALUE! #VALUE!
44 Linh Đàm HH2C 29 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 290 14,42 1.389,81
45 Linh Đàm HH2C 38 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 80% 215 16,72 1.275,53
46                        
47 Linh Đàm HH2C 36 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 80% 270 17,53 1.175,04
48 Linh Đàm HH2C 40 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 80% 200 16,48 1.105,04
49                        
50 Linh Đàm HH2C 11 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% 300 20,08 1.315,56
51 Linh Đàm HH2C 15 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% 300 20,08 1.315,56
52 Linh Đàm HH2C 31 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 270 18,12 1.187,28
53 Linh Đàm HH2C 35 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 255 17,89 1.172,28
54                        
55 Linh Đàm HH2C 34 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 260 17,97 1.177,28
56 Linh Đàm HH2C 35 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 250 17,82 1.167,28
57                        
58 Linh Đàm HH2C 37 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 80% 260 17,38 1.165,04
59                        
60 Linh Đàm HH2C 3 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 260 18,86 1.438,37
61 Linh Đàm HH2C 12 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 250 19,24 1.467,65
62 Linh Đàm HH2C 25 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% TT #VALUE! #VALUE!
63                        
64 Linh Đàm HH2C 21 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 80% 235 18,73 1.041,06
65 Linh Đàm HH2C 24 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 80% 255 19,09 1.061,06
66 Linh Đàm HH2C 37 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 80% TT #VALUE! #VALUE!
67 Linh Đàm HH2C 39 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 80% 235 17,73 985,47
68 Linh Đàm HH2C pent 34 37,21 Đông Nam Đông Bắc 13 80% 205 18,51 688,73
69                        
70 Linh Đàm HH2C 18 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 80% 175 18,67 889,30
71                        
72 Linh Đàm HH2C 18 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 80% 285 20,13 1.118,85
73 Linh Đàm HH2C 24 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 80% 260 19,18 1.066,06
74 Linh Đàm HH2C 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 80% 250 18,00 1.000,47
75                        
76 Linh Đàm HH2C kiot 2 38,45 --- Đông Bắc ô góc 30,9 80% 2.1 85,52 3.288,11
77 Linh Đàm HH2C kiot 18 34,36 --- Đông Nam 28 80% 1.5 71,66 2.462,08

NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Hotline 0989.862.078

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝHotline 0968.210.210

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất .
Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan
Báo giá chung cư HH1A ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1B ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH1C ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH3ABC ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư HH4ABC ngày 23/12/2016
Báo giá chung cư VP6 ngày 23/12/2016
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VAN KIM LŨ NGÀY 13/05/2016