Hotline: 096.528.9696
Bảng báo giá - Báo giá chung cư

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03B KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
CẬP NHẬT NGÀY 03/11/2017

Báo giá chung cư HH03 Thanh Hà Cienco 5 mở bán đợt 1 chính thức mở bán từ ngày 05/10/2017 . Phân phối độc quyền dự án chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Mường Thanh. Thiết kế căn hộ từ 66m2, 76,m2, 92m2 đa dạng loại diện tích phù hợp với tài chính nhiều khách hàng. Giá gốc là 12 triệu/m2 và + Chênh lệch theo thị trường.
Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Chọn căn nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 là 20%GTHĐ + Tiền chênh.

 Hotline:  096.528.96.96 || 0988.039.385

 

TT

Tòa nhà

Tầng

Phòng

Diện tích (m2)

Hướng Ban công

Hướng Cửa

Giá gốc

 (Triệu/m2)

Chênh lệch

 (Triệu/căn)

Tổng số tiền

 mua căn hộ

1

HH03B

3

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

60

896,40

2

HH03B

6

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

80

916,40

3

HH03B

8

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

TT

#VALUE!

4

HH03B

9

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

TT

#VALUE!

5

HH03B

12

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

85

921,40

6

HH03B

12A

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

40

876,40

7

HH03B

14

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

TT

#VALUE!

8

HH03B

17

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

65

901,40

9

HH03B

19

2

67,67

Tây ô góc

Đông

12,36

TT

#VALUE!

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

HH03B

3

4

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

12

HH03B

4

4

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

13

HH03B

5

4

65,3

Tây

Đông

12

25

808,60

14

HH03B

6

4

65,3

Tây

Đông

12

35

818,60

15

HH03B

7

4

65,3

Tây

Đông

12

35

818,60

16

HH03B

8

4

65,3

Tây

Đông

12

30

813,60

17

HH03B

11

4

65,3

Tây

Đông

12

25

808,60

18

HH03B

12

4

65,3

Tây

Đông

12

25

808,60

19

HH03B

12A

4

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

20

HH03B

14

4

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

21

HH03B

15

4

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

22

HH03B

16

4

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

23

HH03B

17

4

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

24

HH03B

18

4

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

25

HH03B

19

4

65,3

Tây

Đông

12

15

798,60

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

HH03B

3

6

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

28

HH03B

4

6

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

29

HH03B

7

6

66,7

Tây

Đông

12

35

835,40

30

HH03B

12A

6

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

31

HH03B

14

6

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

32

HH03B

15

6

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

33

HH03B

16

6

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

34

HH03B

17

6

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

35

HH03B

18

6

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

36

HH03B

19

6

66,7

Tây

Đông

12

15

815,40

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

HH03B

2

8

66

Tây

Đông

12

20

812,00

39

HH03B

3

8

66

Tây

Đông

12

20

812,00

40

HH03B

4

8

66

Tây

Đông

12

20

812,00

41

HH03B

6

8

66

Tây

Đông

12

35

827,00

42

HH03B

7

8

66

Tây

Đông

12

35

827,00

43

HH03B

8

8

66

Tây

Đông

12

30

822,00

44

HH03B

9

8

66

Tây

Đông

12

30

822,00

45

HH03B

10

8

66

Tây

Đông

12

30

822,00

46

HH03B

11

8

66

Tây

Đông

12

25

817,00

47

HH03B

12

8

66

Tây

Đông

12

25

817,00

48

HH03B

14

8

66

Tây

Đông

12

20

812,00

49

HH03B

15

8

66

Tây

Đông

12

20

812,00

50

HH03B

16

8

66

Tây

Đông

12

20

812,00

51

HH03B

17

8

66

Tây

Đông

12

20

812,00

52

HH03B

18

8

66

Tây

Đông

12

20

812,00

53

HH03B

19

8

66

Tây

Đông

12

15

807,00

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

HH03B

3

10

66

Tây

Đông

12

20

812,00

56

HH03B

4

10

66

Tây

Đông

12

20

812,00

57

HH03B

5

10

66

Tây

Đông

12

20

812,00

58

HH03B

6

10

66

Tây

Đông

12

35

827,00

59

HH03B

7

10

66

Tây

Đông

12

30

822,00

60

HH03B

8

10

66

Tây

Đông

12

30

822,00

61

HH03B

9

10

66

Tây

Đông

12

30

822,00

62

HH03B

10

10

66

Tây

Đông

12

30

822,00

63

HH03B

11

10

66

Tây

Đông

12

25

817,00

64

HH03B

12

10

66

Tây

Đông

12

25

817,00

65

HH03B

14

10

66

Tây

Đông

12

20

812,00

66

HH03B

15

10

66

Tây

Đông

12

20

812,00

67

HH03B

16

10

66

Tây

Đông

12

20

812,00

68

HH03B

17

10

66

Tây

Đông

12

20

812,00

69

HH03B

18

10

66

Tây

Đông

12

20

812,00

70

HH03B

19

10

66

Tây

Đông

12

15

807,00

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

HH03B

2

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

73

HH03B

3

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

74

HH03B

4

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

75

HH03B

5

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

76

HH03B

6

12

65,3

Tây

Đông

12

35

818,60

77

HH03B

7

12

65,3

Tây

Đông

12

35

818,60

78

HH03B

8

12

65,3

Tây

Đông

12

30

813,60

79

HH03B

9

12

65,3

Tây

Đông

12

30

813,60

80

HH03B

10

12

65,3

Tây

Đông

12

30

813,60

81

HH03B

11

12

65,3

Tây

Đông

12

25

808,60

82

HH03B

12

12

65,3

Tây

Đông

12

25

808,60

83

HH03B

12A

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

84

HH03B

14

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

85

HH03B

15

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

86

HH03B

16

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

87

HH03B

17

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

88

HH03B

18

12

65,3

Tây

Đông

12

20

803,60

89

HH03B

19

12

65,3

Tây

Đông

12

25

808,60

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

HH03B

3

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

92

HH03B

4

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

93

HH03B

5

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

94

HH03B

6

14

66,7

Tây

Đông

12

35

835,40

95

HH03B

8

14

66,7

Tây

Đông

12

30

830,40

96

HH03B

9

14

66,7

Tây

Đông

12

30

830,40

97

HH03B

10

14

66,7

Tây

Đông

12

30

830,40

98

HH03B

11

14

66,7

Tây

Đông

12

25

825,40

99

HH03B

12

14

66,7

Tây

Đông

12

25

825,40

100

HH03B

12A

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

101

HH03B

14

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

102

HH03B

15

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

103

HH03B

16

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

104

HH03B

17

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

105

HH03B

18

14

66,7

Tây

Đông

12

20

820,40

106

HH03B

19

14

66,7

Tây

Đông

12

15

815,40

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

HH03B

2

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

109

HH03B

3

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

110

HH03B

4

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

111

HH03B

5

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

112

HH03B

6

16

66

Tây

Đông

12

35

827,00

113

HH03B

7

16

66

Tây

Đông

12

35

827,00

114

HH03B

8

16

66

Tây

Đông

12

30

822,00

115

HH03B

9

16

66

Tây

Đông

12

30

822,00

116

HH03B

10

16

66

Tây

Đông

12

30

822,00

117

HH03B

11

16

66

Tây

Đông

12

25

817,00

118

HH03B

12

16

66

Tây

Đông

12

25

817,00

119

HH03B

12A

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

120

HH03B

14

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

121

HH03B

15

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

122

HH03B

16

16

66

Tây

Đông

12

TT

#VALUE!

123

HH03B

17

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

124

HH03B

18

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

125

HH03B

19

16

66

Tây

Đông

12

20

812,00

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

HH03B

2

18

66

Tây

Đông

12

20

812,00

128

HH03B

4

18

66

Tây

Đông

12

20

812,00

129

HH03B

8

18

66

Tây

Đông

12

30

822,00

130

HH03B

10

18

66

Tây

Đông

12

20

812,00

131

HH03B

11

18

66

Tây

Đông

12

TT

#VALUE!

132

HH03B

12

18

66

Tây

Đông

12

TT

#VALUE!

133

HH03B

15

18

66

Tây

Đông

12

20

812,00

134

HH03B

16

18

66

Tây

Đông

12

TT

#VALUE!

135

HH03B

18

18

66

Tây

Đông

12

30

822,00

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

HH03B

4

20

66,97

Tây ô góc

Đông

12,36

30

857,75

138

HH03B

5

20

66,97

Tây ô góc

Đông

12,36

70

897,75

139

HH03B

6

20

66,97

Tây ô góc

Đông

12,36

60

887,75

140

HH03B

10

20

66,97

Tây ô góc

Đông

12,36

TT

#VALUE!

141

HH03B

11

20

66,97

Tây ô góc

Đông

12,36

TT

#VALUE!

142

HH03B

12

20

66,97

Tây ô góc

Đông

12,36

TT

#VALUE!

143

HH03B

16

20

66,97

Tây ô góc

Đông

12,36

75

902,75

144

HH03B

18

20

66,97

Tây ô góc

Đông

12,36

50

877,75

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

HH03B

4

22

91,78

Đông ô góc

Tây

12,36

TT

#VALUE!

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

HH03B

3

24

66

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

149

HH03B

4

24

66

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

150

HH03B

7

24

66

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

151

HH03B

8

24

66

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

152

HH03B

18

24

66

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

HH03B

8

26

66,7

Đông

Tây

12

50

850,40

155

HH03B

9

26

66,7

Đông

Tây

12

50

850,40

156

HH03B

10

26

66,7

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

157

HH03B

11

26

66,7

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

158

HH03B

12

26

66,7

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

159

HH03B

15

26

66,7

Đông

Tây

12

60

860,40

160

HH03B

16

26

66,7

Đông

Tây

12

50

850,40

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

HH03B

2

28

66,7

Đông

Tây

12

25

825,40

163

HH03B

6

28

66,7

Đông

Tây

12

30

830,40

164

HH03B

9

28

66,7

Đông

Tây

12

45

845,40

165

HH03B

10

28

66,7

Đông

Tây

12

45

845,40

166

HH03B

11

28

66,7

Đông

Tây

12

45

845,40

167

HH03B

12

28

66,7

Đông

Tây

12

45

845,40

168

HH03B

15

28

66,7

Đông

Tây

12

35

835,40

169

HH03B

16

28

66,7

Đông

Tây

12

40

840,40

170

HH03B

17

28

66,7

Đông

Tây

12

35

835,40

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

HH03B

2

30

66

Đông

Tây

12

20

812,00

173

HH03B

3

30

66

Đông

Tây

12

20

812,00

174

HH03B

4

30

66

Đông

Tây

12

20

812,00

175

HH03B

7

30

66

Đông

Tây

12

35

827,00

176

HH03B

10

30

66

Đông

Tây

12

45

837,00

177

HH03B

11

30

66

Đông

Tây

12

45

837,00

178

HH03B

12

30

66

Đông

Tây

12

45

837,00

179

HH03B

12A

30

66

Đông

Tây

12

30

822,00

180

HH03B

14

30

66

Đông

Tây

12

TT

#VALUE!

181

HH03B

15

30

66

Đông

Tây

12

40

832,00

182

HH03B

16

30

66

Đông

Tây

12

30

822,00

183

HH03B

17

30

66

Đông

Tây

12

35

827,00

184

HH03B

19

30

66

Đông

Tây

12

35

827,00

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

HH03B

4

32

91,96

Đông ô góc

Tây

12,36

50

1.186,63

187

HH03B

10

32

91,96

Đông ô góc

Tây

12,36

TT

#VALUE!

188

HH03B

11

32

91,96

Đông ô góc

Tây

12,36

TT

#VALUE!

189

HH03B

12

32

91,96

Đông ô góc

Tây

12,36

TT

#VALUE!

190

HH03B

16

32

91,96

Đông ô góc

Tây

12,36

TT

#VALUE!

191

HH03B

17

32

91,96

Đông ô góc

Tây

12,36

TT

#VALUE!

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

HH03B

kiot

8

38,62

Tây

Tây

35

900

2.251,70

194

HH03B

kiot

14

37,84

Tây

Tây

35

750

2.074,40

195

HH03B

kiot

26

37,46

Tây

Tây

35

900

2.211,10

196

HH03B

kiot

28

37,86

Tây

Tây

35

900

2.225,10

197

HH03B

kiot

40

38,63

Đông

Đông

30

700

1.858,90

198

HH03B

kiot

42

38,63

Đông

Đông

30

700

1.858,90

199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

HH03B

kiot

32

45,8

Góc Tây Bắc

Tây Bắc

36,05

TT

#VALUE!

201

HH03B

kiot

48

34,5

Đông

Đông

30

650

1.685,00

202

HH03B

kiot

52

39,79

Đông

Đông

30

600

1.793,70

203

HH03B

kiot

56

40,28

Đông

Đông

30,9

650

1.894,65

 
 
Tin liên quan
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B1.3 HH03A THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH2 - 1C THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH2-1A THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH2-1B THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 HH01C THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 HH01A THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 HH01B THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH2-2A THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02-2B THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02-2C THANH HÀ