Hotline: 098.986.2078
Hỗ trợ vay vốn

MẪU NHẬN THỰC TRẠNG NHÀ Ở THEO THÔNG TƯ 32 MỚI CHO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

Phụ lục số 01
(Mẫu Giấy xác nhận về nơi công tác và thực trạng nhà ở của cán bộ công chức, 
viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 
khi vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao 
gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2014/TT-BXD ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Xây dựng)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
GIẤY XÁC NHẬN NƠI CÔNG TÁC VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở 
KHI VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG VƯỢT QUÁ
1,05 TỶ ĐỒNG
Tên Cơ quan, đơn vị(1). ....................xác nhận: 
Ông (bà): . .....................
CMND số ................ , cấp ngày....tháng........năm......
Nơi cấp . .................
Nghề nghiệp:..........
Hiện đang công tác tại: . .............
Thực trạng về nhà ở hiện nay(2):. ..........

 
........, ngày ....... tháng ......năm ........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
 
 
1 Tên cơ quan, đơn vị quản lý của người được xác nhận; 
2 Xác nhận chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 8 m2sửdụng/người 

Dowload mẫu xác nhận tại đâyDownload 
QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU CĂN HỘ MUA CĂN HỘ, HỖ TRỢ THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  ĐIỆN THOẠI THEO CÁC SỐ SAU:
 
PHÒNG KINH DOANH:
  •  
    Hotline 1: 0968.210.210
  • Hotline 2: 0962.185.185
Tin liên quan
MẪU XÁC NHẬN TÌNH TRANG NHÀ Ở MỚI THEO THÔNG TƯ MỚI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG NGOÀI CÔNG LẬP
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN GÓI HỖ TRỢ NHÀ Ở 30.000 TỶ
DANH SÁCH NGÂN HÀNG CHO VAY DỰ ÁN CHUNG CƯ LINH ĐÀM