Hotline: 098.986.2078
Báo giá chung cư

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03B KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
CẬP NHẬT NGÀY 03/11/2017

Báo giá chung cư HH03 Thanh Hà Cienco 5 mở bán đợt 1 chính thức mở bán từ ngày 05/10/2017 . Phân phối độc quyền dự án chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Mường Thanh. Thiết kế căn hộ từ 66m2, 76,m2, 92m2 đa dạng loại diện tích phù hợp với tài chính nhiều khách hàng. Giá gốc là 12 triệu/m2 và + Chênh lệch theo thị trường.
Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Chọn căn nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 là 20%GTHĐ + Tiền chênh.

Hotline: 098.986.2078 || 0985.943.688  || 096.528.9696

Hotline: 0988.039.385 || 0976.210.210 || 0984.825.759

Tòa nhà

 

Tầng

Phòng

Diện tích (m2)

Hướng Ban công

Hướng Cửa

Giá gốc (Triệu/m2)

Chênh lệch (Triệu/căn)

Tổng số tiền mua căn hộ

HH03A

3

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

20

847,75

HH03A

4

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

35

862,75

HH03A

7

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

50

877,75

HH03A

8

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

65

892,75

HH03A

9

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

65

892,75

HH03A

10

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

35

862,75

HH03A

11

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

65

892,75

HH03A

12A

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

30

857,75

HH03A

14

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

50

877,75

HH03A

15

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

65

892,75

HH03A

16

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

65

892,75

HH03A

17

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

35

862,75

HH03A

18

2

66,97

Bắc ô góc

Nam

12,36

35

862,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

4

66,7

Bắc

Nam

12

15

815,40

HH03A

4

4

66,7

Bắc

Nam

12

20

820,40

HH03A

5

4

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

6

4

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

7

4

66,7

Bắc

Nam

12

20

820,40

HH03A

9

4

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

10

4

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

11

4

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

12

4

66,7

Bắc

Nam

12

25

825,40

HH03A

12A

4

66,7

Bắc

Nam

12

15

815,40

HH03A

14

4

66,7

Bắc

Nam

12

35

835,40

HH03A

15

4

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

16

4

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

17

4

66,7

Bắc

Nam

12

25

825,40

HH03A

18

4

66,7

Bắc

Nam

12

25

825,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

6

66,7

Bắc

Nam

12

15

815,40

HH03A

4

6

66,7

Bắc

Nam

12

20

820,40

HH03A

5

6

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

7

6

66,7

Bắc

Nam

12

20

820,40

HH03A

8

6

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

9

6

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

10

6

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

11

6

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

12

6

66,7

Bắc

Nam

12

25

825,40

HH03A

14

6

66,7

Bắc

Nam

12

35

835,40

HH03A

15

6

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

16

6

66,7

Bắc

Nam

12

40

840,40

HH03A

17

6

66,7

Bắc

Nam

12

30

830,40

HH03A

18

6

66,7

Bắc

Nam

12

30

830,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

15

906,96

HH03A

4

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

20

911,96

HH03A

5

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

25

916,96

HH03A

6

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

25

916,96

HH03A

7

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

20

911,96

HH03A

8

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

25

916,96

HH03A

9

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

25

916,96

HH03A

10

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

30

921,96

HH03A

11

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

25

916,96

HH03A

12

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

25

916,96

HH03A

14

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

20

911,96

HH03A

15

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

25

916,96

HH03A

16

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

25

916,96

HH03A

17

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

30

921,96

HH03A

18

8

74,33

Bắc

Tây Nam

12

30

921,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

15

942,12

HH03A

4

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

15

942,12

HH03A

5

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

25

952,12

HH03A

6

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

25

952,12

HH03A

7

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

20

947,12

HH03A

9

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

25

952,12

HH03A

10

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

30

957,12

HH03A

11

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

25

952,12

HH03A

12

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

25

952,12

HH03A

12A

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

15

942,12

HH03A

14

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

20

947,12

HH03A

15

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

25

952,12

HH03A

16

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

25

952,12

HH03A

17

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

30

957,12

HH03A

18

10

77,26

Đông Bắc

Tây Nam

12

30

957,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

15

815,40

HH03A

4

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

15

815,40

HH03A

5

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

40

840,40

HH03A

6

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

40

840,40

HH03A

7

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

20

820,40

HH03A

9

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

40

840,40

HH03A

10

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

30

830,40

HH03A

11

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

45

845,40

HH03A

12

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

45

845,40

HH03A

12A

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

15

815,40

HH03A

14

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

35

835,40

HH03A

16

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

40

840,40

HH03A

17

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

35

835,40

HH03A

18

12

66,7

Đông Bắc

Tây Nam

12

35

835,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

20

856,40

HH03A

4

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

25

861,40

HH03A

5

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

55

891,40

HH03A

6

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

60

896,40

HH03A

7

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

50

886,40

HH03A

8

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

60

896,40

HH03A

10

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

40

876,40

HH03A

11

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

60

896,40

HH03A

12

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

35

871,40

HH03A

12A

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

30

866,40

HH03A

14

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

45

881,40

HH03A

15

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

60

896,40

HH03A

16

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

60

896,40

HH03A

17

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

35

871,40

HH03A

18

14

67,67

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

12,36

35

871,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

16

91,43

Nam ô góc

Bắc

12,36

TT

#VALUE!

HH03A

4

16

91,43

Nam ô góc

Bắc

12,36

TT

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

4

18

66

Nam

Bắc

12

TT

#VALUE!

HH03A

7

18

66

Nam

Bắc

12

55

847,00

HH03A

12A

18

66

Nam

Bắc

12

55

847,00

HH03A

19

18

66

Nam

Bắc

12

55

847,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

20

66

Nam

Bắc

12

25

817,00

HH03A

4

20

66

Nam

Bắc

12

40

832,00

HH03A

5

20

66

Nam

Bắc

12

60

852,00

HH03A

6

20

66

Nam

Bắc

12

65

857,00

HH03A

7

20

66

Nam

Bắc

12

60

852,00

HH03A

10

20

66

Nam

Bắc

12

TT

#VALUE!

HH03A

12A

20

66

Nam

Bắc

12

60

852,00

HH03A

18

20

66

Nam

Bắc

12

70

862,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

4

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

20

812,00

HH03A

5

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

60

852,00

HH03A

6

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

65

857,00

HH03A

7

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

45

837,00

HH03A

8

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

70

862,00

HH03A

10

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

TT

#VALUE!

HH03A

11

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

70

862,00

HH03A

12A

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

60

852,00

HH03A

14

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

65

857,00

HH03A

15

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

70

862,00

HH03A

18

22

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

60

852,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

4

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

30

822,00

HH03A

5

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

60

852,00

HH03A

6

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

65

857,00

HH03A

10

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

TT

#VALUE!

HH03A

12

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

70

862,00

HH03A

12A

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

60

852,00

HH03A

14

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

65

857,00

HH03A

15

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

70

862,00

HH03A

16

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

70

862,00

HH03A

17

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

65

857,00

HH03A

18

24

66

Tây Nam

Đông Bắc

12

TT

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH03A

3

26

92,14

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

12,36

25

1.163,85

HH03A

4

26

92,14

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

12,36

35

1.173,85

HH03A

6

26

92,14

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

12,36

TT

#VALUE!

HH03A

10

26

92,14

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

12,36

TT

#VALUE!

HH03A

12A

26

92,14

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

12,36

TT

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH3A

kiot

30

34,54

--

Nam

30,9

TT

#VALUE!

HH3A

kiot

38

34,54

--

Nam

30,9

TT

#VALUE!

HH3A

kiot

32

34,83

--

Nam

30,9

TT

#VALUE!

HH3A

kiot

40

60,19

--

Nam

30

TT

#VALUE!

HH3A

kiot

42

55,57

--

Nam

30

TT

#VALUE!

 

 

Tin liên quan
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 HH01ABC THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH2-2ABC THANH HÀ
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B1.3 HH03C THANH HÀ
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B1.3 HH03B THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH2-1ABC THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02-2B THANH HÀ
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02-2C THANH HÀ
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - A
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B